วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553

RHM CD Vol 100 - 200

RHM CD vol 196


Tracklist::

1. Srork Tek Phnèk Py PP Dol BB
2. Sa Orb Klourn Èng
3. Bes Dong Choib Prourgn
4. Chet Kon Bros
5. Thngai Thmey
6. On Ban Rot Yun Pléch Moto Borng
7. Mék Kmean Preas R Tet
8. Dom Nork Tek Phnèk Ty 1
9. Bes Dong Pi Ka
10. Som Neang Som Nork Chet
11. Choury Men Ban Te On
12. Vi Bat Snè Kgnum

Download
RHM CD vol 169
Tracklist::
1. Banh Job Soniya Snae (Sovath)
2. Derng Oun Ban Sok Bong Chop Prouy (Sovath)
3. kolap Mouy Tong Jong Jet (Pichenda)
4. Ngaiy Srolanh Ngaiy Rong Jam (Sovath)
5. Pel Dael Kmean Bong (Pichenda)
6. Pra Tna (Pichenda)
7. Sarapheap Kmean Dom Daiy (Sovath)
8. Seav Paov Kom Not Heat Snae (Pichenda)
9. Sexy Man (Sovath)
10. Som Snae Bon Tich (Sovath)
11. Sor Trov Snae Ker Mit Kjom (Pichenda)
12. Vi Mean Snae Knong Besdoung (Pichenda)
Download

RHM CD vol 177
 
Tracklist::

1. Dach Chet Heuy
2. Saropheap
3. Sao’poin Nei Jivit
4. Rouy Lean Orng-vor
5. Bom Naek Chet
6. Tirk Phleang Jum-ras Snaeh
7. Khseb Roeung Mouy
8. Sdab Oun Sen
9. Kom Kit Roeung Besdoung
10. Cha’aet Peak Saropheap
11. Pdol Aoh Kas Aoy Bong Mdong Teat
12. Chong Aoy Bong Chhleuy Tha Snaeh
Download

RHM CD vol 140Tracklist::
1. Dork chet (Sovath)
2. Kom earn douch pede (Leakhna)
3. Het ey kok hork bong? (Bayarith)
4. Skal sne pet pel khleat chgnay (Pannhapich)
5. Korng day trorng (Sovath)
6. Chuoy min ban te jas (Leakhna)
7. Oun chea pren boros (Bayarith)
8. Oun chea ktey sorng khem ro bors bong (Pannhapich)
9. Tun say sne chan (Sovath)
10. Boros knun chet (Leakhna)
11. Krab khsa snaha (Bayarith)
12. Sror lagn poun na chhe phsa poun neng (Pannhapich)
Download

RHM CD vol 189

Tracklist::

1. Believe
2. Caused I Believe
3. Chlong Moha Sakor Snae
4. Dak Tean Jet Smoss
5. Derng Te Tha Bong Nerk Oun
6. Dol Pel Dael Kat Jet
7. Lom Hor Snae
8. Real Trey Pkay Dos Kon Tuy
9. Sign Nha Bat Snae
10. Tirk Daiy Ah Poub Snae
11. Toun Nakam Snae
12. Yes I Love You
Download

RHM CD vol 164

Tracklist::

1. Dos Laeng Bong Oy Mean Sere
2. Guitar Snae Aek Ka
3. Jam Soniya
4. Jet Aek Ka
5. La Nguong Prous Snae
6. Mea Yea Srey
7. Nerk Prous Bong Nerk
8. Pdor Jet Vinh Tov
9. Raeng Kert
10. Sdaiy Oun
11. Snae Jraek Snae
12. Yerng Prout Knea Hery
Download

RHM CD vol 175

Tracklist::

1. Ahvey Ahvey Somrab Oun
2. Besdoung Sok San
3. Chngaiy Snae Prous Bong
4. Derng Te Boros Mneak Nis
5. Don’t Go
6. I Love You So
7. Jak Saur Besdoung
8. Jivet Bong Pdor Nerg Pek Tha Srolanh
9. Jong Yok Rob Oun Leak Tok
10. Nerk Kert Besdoung Oun
11. Ngaiy Nis Khos 2 Mserl Minh
12. Saiy Youn Saur Phoun Snae
Download
Password: kcteam

RHM CD vol 183

Tracklist::

1. Ku min ban preang (Leakhna)
2. Dontray besdong (Leakhna)
3. Bort phleng sne knen tum nok (Leakhna)
4. Oun chhum sne bong teat heuy (Suon Chantha)
5. Ros chet sne (Suon Chantha)
6. Kom tor va neng prum likhet (Suon Chantha)
7. Sne sorng khem 101 dong (Pichenda)
8. Bong chol chet chomreung oun te (Pichenda)
9. Besdong tun plun (Pichenda)
10. Vea cha mach chhu reach (Pahnapich)
11. Kror mum phsorng sne (Pahnapich)
12. Bong kbort oun chos bae min ches ket (Panhapich)
Download

RHM CD vol 191

Tracklist::

01. 1001 Yob Jam Bong
02. Chob Snaeh Joot Terk Pnaek Oy Sa-att
03. Ku Snaeh Ku Chomreag Jreang Bat Snaeh
04. Press Atet Krawhom
05. Krouy Pale Yol Sob
06. Joot Terk Pnaek Ouy Oun Pong
07. Bross Dael Oun Snaeh
08. Lmom Banjob Soben Akrok
09. Tgaiy Men Yol Yob
10. Snaeha Nung Ka Cher Jab
11. Pochentong Komrong Pka Kam
12. Pdach Snaeh Kut Besdong
Download

RHM CD vol 123

Tracklist::

1. Chang Srok Tik Maet (Sithol, Sivon)
2. Maen Ro Ngeav Tik Choh (Sithol,Sivon)
3. Som Srov Doh Srah (Saran, Sivon)
4. Kandeang Troh Kong (Sithol,Sivon)
5. Srovoen Srovoen Ehy (Saran, Sivon)
6. Srey Sros Sro Ngam (Sithol,Sun Nich)
7. Srov Yoeng Tum Hoey (Sithol,Sun Nich)
8. Saek Jrot Yok Veh (Sithol,Sivon)
9. Sron Noss Khe Jrot (Sivon)
10. Lam Leav Da Lean (Saran, Sivon)
11. Oah!Klin Phka Ma Am (Toch Sun Nich)
12. Om Prer Chab Ehy!(Sithol,Sivon)
Download

RHM CD vol 165
Tracklist::

1. Tul rolek sne 99% & 1% (Pichenda)
2. Pel sne orb sok (Pichenda)
3. Nak na chea nak khos (Suon Chantha)
4. Thgnai na phuot orm pul (Hem Sivon)
5. Teb deng tha bong louch sne (Suon Chantha)
6. Oun men yol (Pichenda)
7. Oun som tea moyang (Suon Chantha)
8. Sror muol sne duong chet (Hem Sivon)
9. Sne kam (Pichenda)
10. Mon duong ne tra (Suon Chantha)
11. Min sman ban chuob bong tea (Hem Sivon)
12. Peak sne 1 mat (Pichenda)
Download

RHM CD vol 134


Tracklist::

1. Man Bot Jomreang Mouy Na Arch Tver Ouy Oun Nirk Sole Bong (Sovath)
2. Email Pdach Snaeh (Pichenda)
3. Srey Sros Bros Songha (Sovath,Pichenda)
4. Sombou Snaeh Sombou Tok (Sovath)
5. Ah Pea Pi Pea PorSvay (Sovath,Pichenda)
6. Khok Jet Prous Internet (Pichenda)
7. Snaeh Khnong Besdong (Sovath,Pichenda)
8. Snaeh Oun Loek Ti Mouy (Sovath,Pichenda)
9. Choub Knea Nov New Zealand (Sovath,Pichenda)
10. Doung Jet Srey (Pichenda)
11. Jomleuy Snaeh (Sovath,Pichenda)
12. Mouy Jivit Oun Man Tae Bong (Sovath,Pichenda)
Download

RHM CD vol 127

Tracklist::

1. Chan Vong Veng Mek (Sovath,Pichenda)
2. Reatry Por Svay (Sovath,Pichenda)
3. komhos Snaeh Prous Bang (Sovath,Pichenda)
4. ReakSa Snaeh (Sovath)
5. Spean Sopheak Mongkol (Sovath,Pichenda)
6. Srolanh Min Choup (Sovath,Pichenda)
7. Smos BonNeng Min Lmom (Sovath)
8. KomNouch SnaehHa (Sovath,Pichenda)
9. Nov Tae cham NouvTae Nirk (Sovath)
10. Choup Cheu Choup Prouy (Sovath,Pichenda)
11. Ouy BOng Jorl Oun Mdech Ban (Sovath)
12. KomRang Snaeha Amatak (Sovath,Pichenda)
Download

RHM CD vol 114

Tracklist:

1. Srolanh Chanh kdey Smos
2. Rok Us Pra Taes Chhoe Ngaeb
3. Kaek Slarb Hang
4. Tursup Phot Seh Va
5. Bopha Singapore
6. Chit Mouy
7. Nisay Sneh
8. Oun Min Men Doung Chan
9. Tris Dey Sneha
10. Kamlang Chit
11. Oudom Pheak Riyea
12. Sneh Loeng To La Ka
Download

RHM CD vol 111

Tracklist::

1. Chhout Ning Sneah (Bayarith)
2. Moel Pnek Bong Kheonh Rob Srey (Bayarith,Pannha pich)
3. Bong Kvas Own Min Ban (Bayarith)
4. Dang Steung Sneh Srey (Bayarith,Pannha pich)
5. Chanh Sneh Lok Kehy (Bayarith)
6. Thanak Sneh (Bayarith,Pannha pich)
7. Peak Mouy Matt (Bayarith)
8. Sneah Doch Bamnong (Bayarith,Pannha pich)
9. Tngai Nis Own Kbot Bong (Bayarith)
10. Pleong Sneh Tro Jaek (Bayarith,Pannha pich)
11. Min Sneh Own Leng Bong Tov (Bayarith)
12. Por Chey Sneh Yeong (Bayarith,Pannha pich)
Download

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ចំរៀង​អ្នកនាង មេងកែវ ពេជ្រចិន្តា

****************--* កន្រ្ទឺមឆ្នាំថ្មី- មករាំកន្រ្ទឺមឆ្នាំថ្មី *--*****************

**--* កន្រ្ទឺមឆ្នាំថ្មី -ហូលផាមួងខ្មែរ *--**

*-** RHM -Meng Keo Pichenda **-*

** Oun Snaeh Bong Penh Besdoung **